Alpha Supreme Shine AHD530 SB

  • Snaga: 2200W
  • Tip motora: AC
  • Podešavanje temperature vazduha: 3
  • Podešavanje brzine vazduha: 2

Prikaži detaljne specifikacije

 

AHD530 SB

Alpha Supreme Shine -
Svilenkasta i sjajna kosa
iz prvog pokušaja

Zdrava i sjajna kosa jedan je od večitih ideala ženske lepote. Savremeni životni stil i ritam svakodnevice uticao je na želju i potrebu žena za raskošnom frizurom i efektom kao iz salona u kućnim uslovima: jednostavno i lako, bez bojazni od isušivanja i oštećenja kose.

Alpha Supreme Shine je fen za kosu koji će vam svaki put nakon sušenja pružiti sliku u ogledalu kojom ćete biti više nego zadovoljne. Zahvaljujući upotrebi najnovijih tehnologija i must-have funkcijama uz više podešavanja temperature i brzine vazduha, možete dobiti profesionalni rezultat bez odlaska kod frizera.

 

Bez elektriciteta zahvaljujući automatskom jonizatoru

Svaki put kada uključite Alpha Supreme Shine aktivira se funkcija jonizovanja koja generisanjem jona sprečava da dođe do naelektrisanja kose prilikom sušenja, pa je ova funkcija postala poznata i kao non-frizzy efekat.

Ovim se sprečava da dođe do isušivanja kose i pojave elektriciteta na dlaci, jer ugrađeni jonizator deluje tako što izbacuje negativne jone na pozitivno naelektrisane ostatke vlage na vašoj kosi. Na taj način se sprečava da kosa upije vlagu i postane „neposlušna“ za oblikovanje i češljanje i sklona kovrdžanju.

Zato će odmah nakon sušenja vaša kosa biti glatka bez potrebe da nanosite teške preparate za „smirivanje“ dlake koji često maste kosu. Ovaj fen je pravi izbor za sve žene čije vlasište proizvodi veću količinu sebuma i uzrokuje preterano mašćenje kose.

 

Profesionalni AC motor
kao osnova dugotrajnog fena za kosu

Ovaj profesionalni fen napravljen je sa namerom da obezbedi dugotrajnost i kvalitet svojim korisnicima i zbog toga je u njega ugrađen profesionalni AC motor.

Najjači adut profesionalnih fenova za kosu je upravo motor, a AC motor u Alpha Supreme Shine fenu za kosu je baš takav. Osim što razvija veliku snagu (2200W) i garantuje do 50% duži vek trajanja, ovaj tip motora koriste profesionalci jer se manje zagreva što omogućava dužu upotrebu bez pregrevanja. Tako će izuzetna snaga motora omogućiti kosi da se savršeno brzo osuši, a AC motor će se postarati i da više ne strepite od pregrevanja.

Još jedna važna karakteristika AC motora je da tokom rada smanjuju nivo buke, pa su idealni ne samo za salonske uslove, gde istovremeno radi nekoliko fenova, već i ukoliko ne želite da vaše sušenje kose postane alarm za ukućane kasno uveče ili rano ujutru. Osim zbog kvaliteta i snage, AC motor u fenu za kosu je profesionalan i zbog toga što je napravljen da dugo traje: služiće vas znatno duže nego fen sa drugim tipom motora. Zato je Alpha Supreme Shine izuzetno pouzdan, izdržljiv i dugotrajan.

 

Podešavanja brzine i temperature imaju opciju za svaki tip kose

Fenovi za kosu sa samo jednim prekidačem koji istovremeno reguliše i brzinu duvanja vazduha i temperaturu odavno su prevaziđeni i to sa dobrim razlogom: različitim tipovima kose odgovaraju različite brzine i temperature sušenja.

Zato Alpha Supreme Shine dolazi sa podešavanjima temperature na tri nivoa i dve brzine izduvavanja vazduha, a posebna funkcionalnost su podešavanje za fiksiranje frizure i podešavanje koje štedi energiju, koje nežno suši vašu kosu i istovremeno štedi električnu energiju.

Ukoliko imate tanku kosu koja se brzo suši, poželjno je sušiti je na nižoj temperaturi sa većom brzinom duvanja, kako biste bili sigurni da se vlasi neće oštetiti, dok gušća kosa zahteva višu temperaturu sušenja. Svakako, i sušenje na visokim temperaturama zahteva i veću brzinu duvanja vazduha. Ove opcije naročito cene dame koje imaju neposlušnu kosu, tešku za oblikovanje. Ukoliko želite definisan oblik frizure, preporuka je da kosu najpre prosušite slabijom brzinom vazduha na višoj temperaturi, a da za stilizovanje koristite veću brzinu izduvavanja i nisku temperaturu.

 

Fen ne čini frizuru, ali njegovi dodaci imaju tu moć

Iako je fen jakog motora sa neophodnim funkcijama odličan početak, do savršene frizure baš svaki put vas vode usmerivači (koncentratori) vazduha. Oni postoje sa veoma bitnim razlogom: pomoću njih se vazduh usmerava na uži deo kose i preciznije utiče na njeno oblikovanje.

Različita širina usmerivača namenjena je i različitim tipovima frizura. Ukoliko želite kosu punu volumena, stavite širi usmerivač vazduha, dok je za ispravljanje kose i posebnu glatkoću preporučen uski usmerivač.

Uz Alpha Supreme Shine dobijate jedan uski i jedan širi usmerivač vazduha.

 

AHD530 SB

Alpha Supreme Shine -
Silky and shiny hair with
a first try

Healthy and shiny hair is one of the greatest assets of a modern woman. A modern lifestyle where time is the most important resource has caused women to seek luxurious hairstyles in their own homes without fear of damaging hair.

Alpha Supreme Shine is a hairdryer that will give you more than a pleasing look every time. With the latest technology implementation and must-have functions with multiple settings for fan speed and temperature, you will get professional results without the need for a hairstylist.

 

No static thanks to an automatic ionizer

Every time you turn on this hairdryer you activate an automatic ionizer that generates ions to stop hair static. This function is also known as non-frizzy effect.

This way you stop drying up your hair and making her static. Automatic ionizer eliminates negative ions on positive molecules of water on your hair, so your hair doesn’t absorb moisture and doesn’t become static and hard to maintain.

An automatic ionizer is a way to get smooth hair without any unnecessary hair product that can oil up your hair. This hair dryer is perfect for women whose scalp produces more sebum and causes excessive oiling of the hair.

 

Professional AC motor is
the essence of a long-lasting hairdryer

This professional hairdryer is made to deliver longevity and quality to its users and that’s why Alpha Supreme Shine comes with an in-built professional AC motor. The strongest asset of professional hair dryers is a motor, and the AC type of motor on Alpha Supreme Shine is just that. Besides its high power (2200W) and guarantee up to 50% longer lifespan, this motor type is largely used by professionals because it gets much less overheated during hair drying, so it is possible to use it continuously without overheating. In that way, exceptional power makes sure that hair gets dry quicker and the AC motor takes care of that dread of overheating.

Another important AC motor advantage is that this type of motor reduces noise output, so it is a match made in heaven for not only hair salons where multiple hairdryers work at the same time but also for anyone who doesn’t want their family to be startled by hairdryer noise late at night or early in the morning.

Besides quality and power, the AC motor used for this hairdryer is professional also because it is made to last longer: it will serve you a longer period of time than a hairdryer with another motor type. That’s why Alpha Supreme Shine is ultimately reliable, durable, and long-lasting.

 

Temperature and fan speed settings for every type of hair

Hairdryers with one switch that regulates both temperature and fan speed are out of date and for a good reason: different types of hair need different temperature and fan speeds.

That is why Alpha Supreme Shine comes with temperature settings on three levels and two fan speed settings. Special practicality is setting for hair fixation and energy saving setting which gentle drying and low electricity consumption makes possible at the same time.

For thin hair that is easy to work with, the ideal is low temperature with a high-speed fan. That way you won’t overdry or damage your delicate hair. On the other hand, thick hair needs a high temperature so your hair would dry faster. Also, if you use high temperature you will need high fan speed. These functions are great for women with unruly hair that is hard to maintain. If you want a defined hairstyle first use low fan speed with high temperature and then you want to finish up with high fan speed with low temperature.

 

Hairdryer can’t perfect your
hairstyle but his accessories can

While a hairdryer with powerful motor and functions is a great start, he can’t make your hair look perfect. But his concentrator nozzles can. They direct air towards a specific part of the hair to mold your hairstyle with precision.

Different sizes are for different types of hairstyles. For voluminous hair use a larger nozzle and for straightening up and shining use a smaller one.

Alpha Supreme Shine comes with two nozzles, large and small.

Vezani artikli


Srodni proizvodi