Alpha Pink Sensation AHC720A SP

  • Snaga: 30W
  • Podešavanje temperature : 1
  • Maksimalna temperatura : 200˚C (+/- 15%)
  • Vrsta grejača: PTC grejni element

Prikaži detaljne specifikacije

 

AHC720A

Alpha Pink & Silk Blue Sensation -
Uvijač za kosu koji stvara lokne za svaku priliku

Opušteni i romantični talasi koji prizivaju leto i more ili čvrsto definisane spirale za svečanu priliku? Ne postoji žena koja ne voli da u svom arsenalu ima više frizura. Uz uvijač za kosu (popularni figaro) mogućnosti za stilizovanje kose su brojne, a laka upotreba omogućava sjajne rezultate bez odlaska kod frizera.

Zahvaljujući Alpha Pink & Silk Blue Sensation uvek ćete imati lokne po svojoj meri, jer njegov kupasti oblik i prečnik omogućavaju da veličinu i definiciju lokne prilagodite dužini i tipu kose.


200° ± 15°C MAX

Keratin


... i za različite dužine i tipove kose

 

Tehnologija za ultra-
sjajnu kosu velikom brzinom

Grejni element ovog stajlera obložen je keratinskim premazom koji će kosu nakon uvijanja načiniti glatkom i sjajnom dok istovremeno osigurava da svaki pramen tokom uvijanja bude zaštićen od visoke temperature. Zbog toga pravilna upotreba Alpha Pink & Silk Blue Sensation neće dovesti do isušivanja i drugih oštećenja kose izazvanih pregrevanjem.

Ovaj uvijač za kosu ima ugrađen PTC grejni element koji karakteriše visoka efikasnost prenosa toplote, ali i pouzdano održavanje konstantne temperature i brzo zagrevanje.

 

Ultra brzo zagrevanje i
ekspresno uvijanje kose


Temperatura koju dostiže Alpha Pink & Silk Blue Sensation je 200˚C (+/- 15%), što odgovara čak i gustoj, jakoj kosi koja se teško uvija. Imajte u vidu da je napredna tehnologija u ovom uvijaču za kosu obezbedila izuzetno brzo zagrevanje, a zbog visoke radne temperature jednom pramenu je dovoljno svega nekoliko sekundi, u zavisnosti od veličine pramena koji uvijate i tipa vaše kose.


Manje lomljenja kose uz uvijač bez štipaljke


Iako štipaljka uvijača ima vrlo praktičnu namenu, njen pritisak na pramen koji se uvija može ostaviti trag i dovesti do neravnomernog rezultata. Zbog toga je Alpha Pink & Silk Blue Sensation uvijač bez štipaljke, a vrh koji se ne zagreva služi za držanje vrha namotanog pramena koji se na taj način fiksira na cevi i osigurava efikasno uvijanje i štiti krajeve kose od oštećenja.

Glatka grejna površina će vam omogućiti da kosa ostane sjajna i da izgleda zdravo, kao i da lako namotavate i uvijate svaki pojedinačni pramen.

 

Kako se najbolje uvija kosa?


Potpuno suvu kosu dobro očešljajte i podelite na pramenove. Gornje delove kose pričvrstite na teme i počnite uvijanje od donjeg sloja kose.

Uzmite jedan pramen, zategnite ga i postavite cev uvijača pri korenu (ukoliko želite lokne celom dužinom kose) ili na polovini pramena (ukoliko želite uvijene samo krajeve kose). Pramen obmotavajte oko cevi, od njenog debljeg ka tanjem kraju. Nemojte raditi obrnuto – okretati uvijač oko pramena, jer tako dobijate neujednačen rezultat. Lokne su prirodnijeg izgleda ako pramenove namotavate ka spolja, umesto ka licu.

Pazite da kožu glave ne dodirnete vrućom cevi uvijača. U zavisnosti od veličine pramena i vašeg tipa kose, dovoljno je nekoliko sekundi da uvijanje bude efikasno. Dok držite pramen na uvijaču, vrh kose držite prstom na vrhu uvijača koji se ne greje. Nakon vremena potrebnog za uvijanje, jednostavno pustite pramen kose da sklizne sa cevi uvijača. Kako bi lokna što duže zadržala oblik, pustite je da se u potpunosti ohladi pre nego što nanesete sredstvo za učvršćivanje ili pre nego što raščešljate loknu (ukoliko želite opuštene talase koji prirodno padaju).

 

AHC720A

Alpha Pink & Silk Blue Sensation -
Curling iron that creates locks
for every occasion

Relaxed and romantic hair waves that call for summer and beach or firmly defined curls for a festive event? Every woman likes to have many hairstyles up her sleeve. With curling iron the possibilities for styling are numerous and the ease of using it will guarantee great results with no hairdresser around.

Cone-shaped and all-around diameter on Alpha Pink & Silk Blue Sensation curling iron will always give you the locks of your choice since you can adapt them to your hair type and length.


200° ± 15°C MAX

Keratin


... and for different lengths and hair types

 

Technology for swift
and ultra-shiny results


The heating tube is keratin-coated which will make your hair smooth and silky after curling, while at the same time this type of coating ensures that every strand is heat protected while being wrapped around the heating tube. That’s why proper use of Alpha Pink & Silk Blue Sensation, within recommended instructions, will not lead to drying out and other hair damage due to overheating and high temperature.

This hair styler has a PTC heating element installed which is known for high efficiency conducting heat, reliable constant temperature maintenance, and fast heating.

 

Ultra-fast heating and express hair curling


Alpha Pink & Silk Blue Sensation reaches the temperature of 200˚C (+/- 15%), which is enough even for thick and strong hair that defies curling. Consider that this advanced technology makes iron to heat very fast, and because of high operating temperature one strand needs only several seconds to curl, depending on the size of a strand and hair type.


Less breakage with no pinch


Although pinch on curling iron is very practical, it presses the strand and can make a mark on otherwise perfect curl. That’s why Alpha Pink & Silk Blue Sensation has no pinch, but the very tip of iron has a non-heated top so you can easily hold the end of the strand with your hand. This is the way to make sure the strand stays in place while it’s heated and to keep your hair damage-free.

A smooth heating surface will allow your hair to stay shiny and look healthy, as well as easy winding and curling each strand.

 

How to use a curling iron properly?


Detangle, comb, and divide into strands completely dry hair. Upperparts of the hairpin to the top of the head and start curling from the bottom up. Take one strand, tighten it up and place the tube of iron close to the root of the hair (for whole-length curls) or at the middle of the strand (for curling just the bottom ends of the hair). Wind strand around the tube going from wider to the thinner side of the tube. Do not do the opposite: spinning the tube around the hair will give you an uneven result. Curls end up looking more natural if you wind the hair in the opposite direction of the face.

Make sure you don’t accidentally touch the skin of the head with a hot tube. Depending on the size of the strand and your type of hair, several seconds is enough for curling each strand. While the strand is winded around the tube, hold the end of the strand with your finger on the non-heated tip of the tube. After curling a strand, just let it slide off the tube. Let your hair cool completely before applying firming products or combing the hair and curls will hold to its shape longer.

Vezani artikli


Srodni proizvodi