Alpha Keratin Shine AHS615 SB

  • Snaga: 50W
  • Podešavanje temperature : 9
  • Tip ploče: Plutajuća, keramički i keratinski premaz
  • Vreme zagrevanja: 30 sekundi do radne temperature od 80˚C

Prikaži detaljne specifikacije

 

AHS615

Alpha Supreme Shine -
Za nestvarno sjajnu i glatku kosu

Upoznajte najnoviju tehnologiju koja je u službi lepote, ali i nege vaše kose; tehnologiju koja razume vaše potrebe i dozvoljava vam da je u potpunosti prilagodite sebi. Alpha Keratin Shine je presa za kosu po svačijoj meri: ona spaja vrhunsku tehnologiju i korisničko iskustvo bez premca za profesionalne rezultate bez napora.

Od unapređenih materijala i maksimalne funkcionalnosti ploče, preko preciznih podešavanja za svaki tip kose, pa sve do inovativnih bezbednosnih opcija, ova presa će ispravljanje i uvijanje kose učiniti neverovatno lakim.

Keramika i keratin – kombinacija za ujednačeno
ispravljanje i dodatnu blistavost kose

 

Keramička površina ploče sa keratinskom oblogom predstavlja jedno od najpouzdanijih tehnoloških dostignuća među uređajima za negu kose. Kako keramika ima sposobnost ravnomernog zagrevanja, pa ujednačeno raspoređuje toplotu na svaki deo kose, dobija se i rezultat koji je ujednačen – celokupna površina kose je jednako ispravljena, bez opasnosti od pregrevanja ploče i kose na pojedinim delovima.

Easy glide – lako klizajuća keramička ploča nadograđena je i keratinskom oblogom dodatno pojačava efikasnost ispravljanja kose jer ima zaglađujući efekat i kosu štiti od preteranog zagrevanja. Kosa lako klizi niz ploču, sprečava se njeno neželjeno kovrdžanje i dobija se efekat svilenkaste, zdrave i sjajne kose, kao da ste upravo izašli iz frizerskog salona.

 

Poslednja reč tehnologije u stilizovanju kose - plutajuća ploča

Plutajuća ploča je na svetskom tržištu već napravila spektakularni izlazak na scenu – svi koji su probali ovaj izum nikada se više nisu vratili standardnim presama za kosu. Ploča je dizajnirana tako da se plutanjem obezbeđuje dodir kompletne površine ploče sa vašom kosom.

Plutanjem ploča se prilagođava pritisak na kosu u svakom potezu prilikom ispravljanja, eliminišu se praznine što znatno ubrzava proces ispravljanja i sprečava se lomljenje kose. Više ne morate preko jednog pramena kose prelaziti presom više puta kako bi se svaka vlas ispravila.

Širina ploče je idelna za nesmetan prilaz korenu kose prilikom ispravljanja, ali i za funkciju pravljenja lokni i talasa, a ekstra duga donja ploča prese omogućava maksimalnu efikasnost u ispravljanju svakog pramena.

Tehnologija instant toplote za instant rezultate

 

Sa Alpha Keratin Shine presom za kosu dobijate tehnologiju koja ne samo brine o vašoj kosi i omogućava vam personalizovanje uređaja, već i tehnologiju koja štedi vaše vreme. Zahvaljujući brzom zagrevanju, ostvarićete maksimalne rezultate uz minimum čekanja da presa dostigne radnu temperaturu. Alpha Keratin Shine presa će biti zagrejana za 30 sekundi, kada je možete koristiti, bez potrebe da uređaj koristite na maksimalnoj temperaturi. Iskoristite vreme za važne stvari i eliminišite čekanje.

Devet nivoa preciznosti za idealnu temperaturu

Uz tehnologiju instant toplote dolazi i devet mogućnosti za podešavanje temperature, što će vam omogućiti da nivo zagrejanosti ploče u potpunosti prilagodite svom tipu kose, bez obzira da li imate tanku i osetljivu kosu, da li je vaša kosa oštećena ili vam je priroda podarila oštru i izrazito neposlušnu kosu.

Tako su niže temperature idealne za kosu koja je retka ili sa tankim vlasima, dok se više temperature po pravilu koriste za gustu, talasastu ili kovrdžavu kosu, ali i za kosu koja je neposlušna iz ma kog razloga.

 
LED kontrola temperature
Tip kose
Niska (110-130˚C)
Osetljiva, retka kosa laka za oblikovanje
Srednja (150-170˚C)
Srednje gusta do gusta ili tretirana kosa
Srednje visoka (190-200˚C)
Gusta ili talasasta kosa
Visoka (210-220˚C)
Kosa teška za oblikovanje
Ultra visoka - maksimalna (230˚C)
Oštra kosa teška za oblikovanje

Uvek se pitate da li ste isključili peglu?


Dugme za uključivanje/isključivanje postoji sa razlogom, zar ne? Pa ipak, često se nakon odlaska od kuće u panici zapitamo da li je sve isključeno ili će nas kada se vratimo čekati neprijatno iznenađenje. Iako nije preporučljivo da uključene uređaje ostavljamo bez nadzora, Alpha Keratin Shine će smanjiti vašu brigu – ova presa za kosu će se automatski isključiti nakon sat vremena.

Uprkos tome, vodite računa da presu nakon korišćenja uvek isključite i utičnicu izvučete iz struje, kao i da u njenoj blizini ne držite materijale poput papira i tkanina, jer ovaj uređaj razvija visoku temperaturu i može oštetiti materijale nameštaja i ostalog pokućstva.

 

Kako se najefikasnije ispravlja kosa?

Pre početka ispravljanja kosu dobro razmrsite, očešljajte i podelite je na manje pramenove, kako biste skratili vreme potrebno za ispravljanje. Pramenove sa gornjeg dela kose pričvrstite na teme i počnite ispravljanje od donjeg sloja kose.

Uzmite jedan pramen kose, zategnite ga, stavite u presu pri samom korenu i zatvorite presu, tako da je pramen dobro učvršćen u nju. Počnite sa povlačenjem prese duž celog pramena ka krajevima u jednom potezu. Nije preporučljivo da zadržavate presu na jednom delu pramena duže vreme.

Ponovite isto sa ostatkom kose. Rotirajući kabl će vam omogućiti lako okretanje prese bez umotavanja kabla. Nakon što ste ispravili kosu, ostavite je da se potpuno ohladi pre nego što je skupite u rep ili prikačite ukosnicama, kako bi napravljena frizura ostala na mestu.

 

AHS615

Alpha Supreme Shine -
Dreamfully shiny and smooth hair

Meet the latest technology in the service of beauty and care of your hair. Technology that understands your needs and allows you to fully customize it. Alpha Keratin Shine is a hair straightener suited for everyone: it combines state-of-the-art technology and an unrivaled user experience for effortless professional results.

This appliance will make straightening and curling hair incredibly easy by implementing advanced materials, maximum plate functionality, precise adjustments, and innovative safety options.

Ceramics and Keratin – winning combination for straightening and shininess of your hair

 

Ceramics surface with keratin coating is one of the most reliable technological achievements among hair care devices. With ceramics ability of uniform heating, you will always get even results without fear of overheating hair. An easy-glide ceramic surface with keratin coating will make your hair glide through this iron. It will be so easy, as keratin coating protects the hair from the heat and gives you a style without unwanted curls, so your hair will look silky, healthy and shiny like you just walked from a hair salon.

 

State of the art technology - floating plate

The floating plate has already made a spectacular appearance on the world market. Everyone who has tried this invention has never returned to a standard hair straightener. This floating plate is designed so the entire surface touches your hair.

Floating plate evens pressure while straightening up your hair by eliminating gaps. This speeds up the process of straightening your hair and prevents hair breakage. To run a single strand of hair multiple times is no longer needed.

Plate width is ideal because it ensures unobstructed access to the hair root when straightening, also for making curls and waves. With an extra-long bottom plate you will have maximum efficiency in straightening up every strand of your hair.

Instant heat technology – instant results

 

With the Alpha Keratin Shine hair straightener, you get technology that not only takes care of your hair and allows you to personalize the device, but also technology that saves you time. Instant heat technology will achieve maximum results with a minimum of waiting for the device to reach operating temperature. Alpha Keratin Shine straightener will heat up in 30 seconds and it’s ready to use, so you don’t have to wait and use the appliance on maximum temperature. Use your time for more important things.

Nine levels of precision for perfect heat

With Instant heat, technology comes nine levels of temperature adjustments. This adjustment will give you fully customizable options for every type of hair.

Low temperatures are ideal for thin hair, while high temperatures are for thick, wavy, or curly hair.

 
LED temperature control
Hair type
Low (110-130˚C)
Sensitive, easy to style thin hair
Medium (150-170˚C)
Medium thick or treated hair
Medium High (190-200˚C)
Thick or wavy hair
High (210-220˚C)
Hard to style hair
Ultra High - max (230˚C)
Difficult to style sharp hair

Did I turn my iron off?

The off button is there for a reason, right? Still, after leaving home, we often panic and wonder if everything is turned off or if we will have an unpleasant surprise when we return. While it is not recommended to leave turned on devices unattended, Alpha Keratin Shine will reduce your stress – it has a built on automatic off function after one hour.

Still, don’t leave your hair straightener unattended because it can damage your household.

 

How to properly straighten your hair?

Before straightening detangle and comb your hair, making smaller strands to shorten the whole process. Pin the upper hair strands to the top of the head and start straightening from the bottom strands.

Take one hair strand, tighten it up and place it in iron close to the root of the hair and press the iron, so the strand is firmly pressed inside. Start pulling your straightener lengthwise towards the ends of hair in one move. It’s not recommendable to hold a straightener on one part of the strand for a long time.

Do the same with the rest of the hair. The rotating cable will provide easy movement of the straightener without tangling the cable. After straightening your hair wait for it to cool completely before you tie it to a pony tail or pin it so your hairstyle would stay in place.

Vezani artikli


Srodni proizvodi